Kooperatif İndirimli

Nasıl kayıt olabilirim?
Active

Kooperatif indirimli seçeneğinden yararlanabilmeniz için kurumsal müşterilerimiz olarak şirketiçi dakika içeren kurumsal tarife kullanmanız gerekir.

Kooperatif ve ortaklarının ise aşağıdaki başvuru formlarını doldurmaları gerekir.

Tarife değişikliğimden sonra da Kooperatif indirim seçeneğimden yararlanabilir miyim?
Active
Bu tarifeyi kullanmayan kurumsal müşterilerimiz de tarife değişikliği yaptıktan sonra Kooperatif indirimli seçeneğinden yararlanabilir.
Kimler yararlanabilir?
Active
Bu seçenekten ilgili kanundaki tanıma uyan kooperatifler ve ortakları yararlanabilir.
Kooperatif Tanımı: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 1. maddesi kapsamında, tüzel kişiliği haiz olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak tanımlanacaktır.
Bilmenizde fayda var
Active

Kooperatif Tanımı:
1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 1. maddesi kapsamında, tüzel kişiliği haiz olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar olarak tanımlanır.

Özel Servis Numaraları ve 444’lü Aramalar
Active

Özel Servis Numaraları ve 444’lü Aramalarla ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Kapat
Yardım ister misiniz?