Kurumsal Siteye Git

Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında.

​​5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesi ve 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, “Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir.


DUYURU
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesi ve 28.07.2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin 5’inci maddesine dayanılarak hazırlanan, “Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda;

  • Kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatlar için, bir kereye mahsus olmak üzere 01.10.2014 tarihine kadar, ilgili mobil telefon hizmeti sunan işletmeci ile abonelik sözleşmesi akdedebilir. Abonelik sözleşmesinin akdedilmesi ile birlikte mevcut SIM kullanılmaya devam edilir. Hattı üzerine alan kişinin işlem yaptığı tarihten 3 ay sonrasına kadar numara taşıma işlem talebi gerçekleştirilmez.Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme işlem yaptığı tarihten 3 ay sonrasına kadar itiraz hakları mevcuttur. İtiraz aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
  • Gerçek kişi eski aboneler, itirazlarını T.C. kimlik numaraları ile resmi kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle yazılı dilekçe ile gerçekleştirirler.
  • Tüzel kişi eski aboneler itirazlarını, vergi levhası ibraz etmek suretiyle yazılı dilekçe ile gerçekleştirirler.
  • Süresinde itiraz etmeyen eski abonenin hakkı düşer.
  • Eski abonenin süresinde ve geçerli şekilde itiraz etmesi halinde hat yeniden eski abone adına kaydedilir. Hattın eski abone adına yeniden kaydedilmesiyle kullanıcı ile imzalanmış olan abonelik sözleşmesi feshedilmiş sayılır.
  • Mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler kullanıcıların abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi talebini yerine getirmek amacıyla, başvuran kullanıcılardan ilgili Taahhütname örneğini almak suretiyle işlem yaparlar.
  • Mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler bu madde hükmünün suistimal edilmemesine yönelik olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri alırlar.
Kullanmış olduğunuz hattınızı üzerinize almak için kimlik ve gelen aramalara açık olan hattınız yanınızda olmak kaydı ile Turkcell Mağazalarımıza başvurabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiyi Turkcell Mağazaları ve 532 nolu telefondan Müşteri Hizmetleri'ni arayarak edinebilirsiniz. kezleri ve 532 nolu telefondan Müşteri Hizmetleri'ni arayarak edinebilirsiniz.