Kurumsal Siteye Git

Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi: 5809 Sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" Hakkında

​​5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" 10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


DUYURU

5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu" 10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun'un "Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi" başlıklı geçici 5. maddesinde;

  1. "GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler nezdinde tutulan abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşmasını teminen, tüm abonelik kayıtları bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde güncellenir. Bu kapsamda ilgili işletmeciler nezdindeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıkları bulunan tüm aboneler, bu süre içerisinde kimliklerini ispatlayıcı belgelerle birlikte ilgili işletmeciye başvururlar. Başvuru esnasında abonelerden kimliklerini ispata yarar belgelerin birer örneği ile birlikte bireysel abonelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, kurumsal abonelerden ise vergi numaraları alınır. Bu madde kapsamında bilgileri güncellenemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilir.
  2. Bu Kanunda tanımlanan son kullanıcılar, kullanmakta oldukları hatları, bir kereye mahsus olmak üzere verilen süre içerisinde, hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın kendi üzerlerine kaydettirmek için ilgili işletmeciyle abonelik sözleşmesi akdedebilir. Söz konusu hatların eski abonelerinin yapılan işleme bir yıllık zamanaşımı süresi içinde itiraz hakları saklıdır.
  3. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler Kurum tarafından yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda gerekli işlemlerin 10 Kasım 2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Kullanmış olduğunuz hattınızı ücretsiz olarak üzerinize almak için hattınız yanınızda olmak kaydı ile Turkcell Mağazaları ve Turkcell Mağazalarımıza başvurabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgiyi Turkcell Mağazaları ve nolu telefondan Müşteri Hizmetleri'ni arayarak edinebilirsiniz.