Kurumsal Siteye Git

Bireysel Turkcell Rahat Tarife Bilgi Formu

​​Bireysel Turkcell Rahat Tarife Bilgi Formu 


DUYURU

Aşağıda belirtilen form Rahat Tarife’ye geçiş yapan müşteriler için geçerlidir.

BİREYSEL TURKCELL RAHAT TARİFE BİLGİ FORMU (“Bilgi Formu”)

Abone, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No: 20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe/İstanbul adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“TURKCELL”) (MERSİS No: 7144494375322904) tarafından TURKCELL Faturalı Bireysel Hat Abonelerine (“Abone”) yönelik olarak sunulmakta olan işbu Bilgi Formu kapsamındaki Bireysel Turkcell Rahat Tarife’ye (“Rahat Tarife”) geçmek istemesi sebebiyle aşağıda belirtilen şartları kabul etmektedir.
1) İşbu Bilgi Formu TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi’nin (“Abonelik Sözleşmesi”) ayrılmaz bir parçası ve eki mahiyetindedir, İşbu Bilgi Formu’nda yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerli sayılacak ve böyle bir durumda işbu Bilgi Formu’nun uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan hükümler uygulama alanı bulacaktır.
2) Rahat Tarife’den aşağıdaki şartların tümünün birlikte sağlanması durumunda yararlanılabilecektir;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması
- Abonelik Sözleşmesi’ni imzalayarak numara taşıma veya yeni tesis yoluyla yeni Turkcell Bireysel Abonesi olunması veya Rahat Tarife’yi alarak Ön Ödemeli Abonelik Türü’nden (“Ön Ödemeli”) Faturalı Abonelik Türü’ne (“Faturalı”) geçilmiş olunması veya Faturalı diğer paketlerden Rahat Tarife’ye geçilmiş olunması
- ilgili Tarife’den yararlanacak olan hatta ait son ödeme tarihi geçmiş fatura olmaması
- ilgili Tarife’den yararlanacak olan TCKN’ye ait herhangi bir hattın ödenmemiş borç dolayısıyla kapalı olmaması
3) Rahat Tarife’ye geçiş kapsamında içerikleri, ücretleri, tanımlanma şartları ve kullanım koşullarının detayları www.turkcell.com.tr adresli TURKCELL internet sitesinde (Web Sitesi) yer alan Rahat Paketler’den (Rahat Paket) satın alan abonelere TURKCELL tarafından gönderilecek aktivasyon mesajının ardından satın alınan Rahat Paket otomatik olarak tekrarlı başlatılacak ve tanımlanacaktır. Rahat Paket Süresi (aylık) tamamlandığında Abone dilediği zaman tekrarı iptal edebilecek ya da 1 (bir) aylık paket şeklinde yeniden Rahat Paket alabilecektir. Rahat ana paketlerden herhangi birini alan abonelerimiz paketlerini iptal etmek istediklerinde son rahat ana paket iptallerinin üzerinden 45 gün ve üzeri süre geçmediyse paket süresi sonuna kadar kullanabilecek olup, paket süresi bittikten sonra iptal edebilecektir. 
4) Rahat Paketler kapsamında Aboneye verilen dakika, data, SMS kullanım haklarında hiçbir şekilde aşım yapılamayacak olup, Rahat Paketler kapsamındaki kullanım hakkının Paket Süresi içerisinde tamamlanması halinde,  Abone’nin ilgili kullanımı durdurulacaktır. Abone içerikleri, ücretleri ve kullanım koşullarının detayları Web Sitesi’nde yer alan Turkcell Rahat Ek Paketlerini (“Ek Paketler”) Paycell Kart, kredi kartı veya peşin ödeme ile Rahat Paket Süresi içinde satın alarak bu Ek Paketler üzerinden hizmet almaya devam edebilecektir. Abone, süresi devam eden bir Rahat Paket’i olmaması durumunda ise hiçbir şekilde Ek Paket satın alamayacaktır.
Abone Ek Paketler dışında diğer Katma Değerli Servis/Hizmetlerden TURKCELL tarafından belirlenenleri (ör: Fizy gibi) yine Paycell Kart, kredi kartı veya peşin ödeme ile satın alarak kullanabileceklerdir. Aboneler Paycell Kart, kredi kartı veya peşin ödeme ile satın alınabilecek söz konusu Katma Değerli Servis/Hizmetler listesine Web Sitesinden ulaşabileceklerdir.
Rahat Tarife’de olan Aboneler yalnızca kendilerine özel olarak sunulan Rahat Paket veya Ek Paketleri alabilecek olup, aksi TURKCELL tarafından belirtilmedikçe, Rahat Tarife’de oldukları süre içerisinde, bunlar dışında Faturalı Hat Abonelerine sunulan diğer paket/tarifelerden yararlanamayacaklardır.
Rahat Tarife’de bulunan Abone’ler kampanya detaylarında belirtilmediği sürece mevcut ve yeni çıkacak olan Faturalı veya Ön Ödemeli kampanyalara katılamayacaklardır.
5) Aşağıda sayılan durumlarda; Paket Süresi’nin bitiş tarihine göre en yakın TURKCELL faturalama döneminde Rahat Paket ücreti TURKCELL tarafından faturalandırılarak Abone’nin Mobil İletişim Hizmetleri Faturasına yansıtılacaktır. Abone faturalama dönemine ilişkin bilgilere müşteri hizmetleri, TURKCELL bayileri, Turkcell Dijital Operatör Uygulaması, çevrimiçi işlem merkezi üzerinden ulaşabilir.  
- Yeni Rahat Paket aldıkça,
- Tekrarlı Paketlerde Rahat Paket otomatik olarak yenilendikçe,
- Mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin ödenmesi gereken vergi vb. mali yükümlülükler nedeniyle,
- Faturalı bir başka tarifeden Rahat Tarife’ye geçiş yapılması veya Ön Ödemeli’den Rahat Tarife’ye geçiş yapılması dolayısıyla oluşacak cayma/vergi borcu/ negatif TL bakiyesi/iptal bedelleri nedeniyle
Yukarıda sayılan durumlar dışındaki kullanımlar/satın alımlar için Paycell Kart, kredi kartı veya peşin ödeme ile ödeme yaparak alım yapılabilecek ve bunlara ilişkin bedeller aylık olarak Abone faturasına yansıtılmayacaktır.
6) Rahat Paket veya Ek Paketler’in Web Sitesi’nde belirtilen süreleri içerisinde kısmen ya da tamamen kullanılmamış olması durumunda, kullanılmayan kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya kullanılmayan kısmın bir sonraki Rahat Paket’e ve/veya bir başkasına devri gibi bir imkan bulunmamaktadır.
7) Ek Paket alınması sonrasında herhangi bir sebeple hattın dondurulması, kapanması (borç sebebiyle, diğer operatöre taşıma vb.) veya herhangi bir sebeple hattın kullanılamaması durumlarında Ek Paketlerin kalan kısımları kullanılamayacak ve ilgili paket sonlandırılacaktır.  
8) İşbu Bilgi Formu’nun imzalanmasıyla birlikte, Abone Rahat Tarife’ye geçişinden itibaren ilk 30 (otuz) gün içerisinde Ön Ödemeli’ye ya da Faturalı da başka bir pakete geçiş yapamayacaktır.
9) Ön Ödemeli'den Rahat Tarife'ye geçiş yapan Aboneler'in veya Faturalı olup Rahat Tarife alan Aboneler’in mevcutta varsa Katma Değerli Servisleri Rahat Tarife’ye geçiş ya da Rahat Tarife alımlarıyla birlikte iptal olacaktır.
10) Rahat Tarife’ye geçtikten sonra Abone’nin ödemediği herhangi bir fatura olması ve son ödeme tarihi geçtikten sonra halen ödemeyi yapmaması durumunda Abone yeni Rahat Paket alamayacak olup, ödeme gerçekleştirildikten sonra ise yeniden Rahat Paket alabilecektir.
11) Abone faturalarını veya fatura borçlarını taksitlendiremeyecektir.
12) Rahat Paket satın alan Abone, Rahat Tarife’de bulunduğu süre içerisinde TURKCELL tarafından Cihazlı olarak sunulmakta olan herhangi bir kampanyadan yararlanamayacaktır.
13) Rahat Tarife’de bulunduğu süre içerisinde ilgili hat Turkcell Mobil Ödemeye, 444, 888, 898, 890 ile başlayan numaralar, 118’li numaralar, kısa numaralar,  yarışma servisleri, sohbet hatları, bilgi ve danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralarına doğru yapılan aramalar ve bağış servislerine SMS gönderimine kapalı olacaktır.
14) Rahat Paketler yalnızca yurt içinde kullanılabilecek olup, yurt dışını arama veya yurt dışında kullanım için Paycell Kart, kredi kartı veya peşin ödeme yöntemleriyle ilave ücret ödenerek yurt dışını arama paketi ve/veya yurt dışında kullanım paketi alınması gerekmektedir.
15) Abone Rahat Tarife’den Ön Ödemeli’ye geçmek isterse bu geçiş için yalnızca TURKCELL bayileri aracılığıyla başvurabilecektir. Bayiye başvuru sonrasında 96 (doksanaltı) saat içerisinde Abone’nin Ön Ödemeli’ye geçiş işlemleri tamamlanacak ve Abone’ye bilgilendirme SMS ile yapılacaktır.
16) Rahat Tarife’ye geçiş sırasında gerçekleştirilecek işlemler hangi Abonelik Türü’nden geçiş yaptığına göre aşağıda verilmiştir;
- Ön Ödemeli’den Rahat Tarife’ye geçiş yapan aboneler için; geçiş yaptığı anda varsa Ön Ödemeli’den kalan TL Rahat Tarife’ye geçtiğinde TURKCELL fatura/faturalarından düşecek, ilgili hatta tanımlanmış Avans TL borcu varsa Rahat Tarife’ye geçtikten sonra ilk faturasına yansıtılacak ve fakat bunlar dışında başka kampanya, servis veya tarifeler vs. kapsamında hak edilen faydalar otomatik olarak silinecektir.
- Faturalı hat kullanıp da Rahat Tarife’ye geçiş yapan aboneler için; Faturalı olarak kullanılan diğer paketlerden kalma cayma bedeli, vergiler gibi Faturalı diğer paketlere istinaden oluşan borçlar Rahat Tarife’ye geçtiğinde çıkacak ilk faturaya yansıtılacaktır.
- Rahat Tarife’den Faturalı diğer paketlere geçiş yapan aboneler için; öncelikle aboneler kendi adlarına elektrik, doğalgaz, su vb. gibi sabit fatura veya kredi kartı ekstresi şeklinde bir evrak temin edecek olup, Rahat Tarife’den kalma cayma bedeli, vergiler gibi Rahat Tarife’nin kullanılmasına istinaden oluşan borçlar Faturalı diğer paketlere geçildiğinde çıkacak ilk faturaya yansıyacaktır.
- Rahat Tarifeden Ön Ödemeli’ye geçiş yapan aboneler için; ödeme tipi değişikliği sonrası Ön Ödemeli hattına bir seferliğine 45 TL (kırkbeşTürk Lirası) yükleme yapılacak; yükleme yapılan bu tutar kapsamında KDV-ÖİV dahil 45 TL (kırkbeşTürk Lirası) ücreti karşılığında yurt içi kullanımlarda geçerli her yöne 500 (beşyüz) dakika, 2 (iki) GB cepten internet içeriğine sahip aylık “Kesintisiz İletişim Paketi” tanımlanacak ve bakiyesine yapılan 45 TL (kırkbeşTürk Lirası) yükleme de Rahat Tarife’ye ait aboneliğe ilişkin olarak son çıkacak faturaya yansıtılacak ve TURKCELL’e olan tüm borçları içeren bir fatura kesilecektir.
- Ön Ödemeli’den Rahat Tarife’ye geçiş yapılması ve Rahat Tarife’den Ön Ödemeli’ye geçiş yapılması durumlarında, Abone Ödeme Tipi Değişikliği Formu imzalayacaktır.
- Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 46. (kırkaltıncı) maddesi uyarınca Abonenin ödemekle yükümlü olduğu Telsiz Kullanım Ücreti’nin Ön Ödemeli hattan tahsil edilememiş kısmı; ödeme tipi değişikliği ile Rahat Tarife’ye geçtikten sonra 24 (yirmidört) ay boyunca aylık 2,5 TL (ikiTürkLirası ellikuruş) olacak ve toplam 60 TL’yi (almışTürkLirası) geçmeyecek şekilde taksitlendirilerek Abonenin faturasına yansıtılacak olup, Telsiz Kullanım Ücretinin tahsil edilmemiş tutarı tamamlanmadan; diğer operatöre numara taşıma, hat iptali, Rahat Tarifeden Ön Ödemeli’ye geçiş yapılması durumunda kalan tutar son faturaya yansıtılacaktır.
-İş bu form imzalanması kapsamında abonenin ilk faturasına 0.94 TL (doksandört kuruş) damga vergisi yansıtılacaktır. 
17) İşbu Form kapsamındaki Ürün/Hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. (onbeşinci) maddesi gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler cayma hakkının istisnası kapsamında olduğundan, işbu Form Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen cayma hakkı kapsamında yer almamaktadır.
18) Abone, TURKCELL hatlı telefonundan sadece 532'yi tuşlayarak veya diğer operatörler ve sabit hatlardan ise 5325320000 tuşlayarak Müşteri Hizmetleri’ni arayabilecek veya Turkcell Dijital Operatör uygulamasından şikayetlerini iletebilecektir.
19) İşbu Form ile ilgili doğacak ihtilaflarda, her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Abone’nin ürünü/hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.