Kurumsal Siteye Git

Cihazlı Kampanya Taahhütnamelerindeki Haksız Şartlar

​Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan inceleme doğrultusunda cihazlı kampanya taahhütnamelerinde haksız şartlar tespit edilmiş müşterilerimizin lehine güncellemeler yapılmıştır.


DUYURU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede aşağıda yer alan sözleşme şartları tüketiciler açısından kesin olarak hükümsüz sayılmıştır.

  1. “TURKCELL'in "adil kullanım politikası" gereği Paket kapsamında 3G ve EDGE/GSM altyapısı üzerinden sunulan hizmetin hızını düşürebileceğini, "adil kullanım politikası"nın kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumu; TURKCELL’in adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının tarafıma ayrıca bildirim zorunluluğu olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle değişiklikleri söz konusu web sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumu ....” hükmü,

  2. “İnternet üzerinden mesajlaşma, ses iletimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin işbu Kampanya konusu Paketler kapsamındaki mobil internet ile kullanımlarında Turkcell'in değişiklik yapabileceğini bildiğimi,…” hükmü,

  3. “İşbu Taahhütnameyi imzalamamla beraber Kampanya kapsamında almaya hak kazandığım Cihazı, kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim aldığımı,…” hükmü,

  4. “TURKCELL'in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu,…” hükmü,

  5. “Kampanya kapsamındaki paketlerin/servislerin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel düzenlemeler ile bağlı olduğumu,” hükmü,

  6. “İşbu maddede ve aşağıdaki tabloda bildirilen bedellerin/ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell'in bu maddede belirtilen bedellerin taahhüt süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafıma taahhütte bulunmadığını bildiğimi, “TURKCELL'in aşım bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimi,”
hükmü haksız şart olarak değerlendirilmesi sebebi ile tüketicilerimiz açısından kesin olarak hükümsüzdür.