Kurumsal Siteye Git

EHK 5. Madde Kapsamında Kapatılan Hatlarla İlgili Açıklama


DUYURU
Değerli Turkcell Aboneleri,
Elektronik Haberleşme kanunu geçici 5. Maddesi hükümleri gereğince bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlıklar bulunan cep telefonu abonelerinin söz konusu eksikliklerinin ve yanlışlıkların tamamlanması için 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi hükmü ile, cep telefonu abonelerine 10 Kasım 2009 tarihine kadar 1 yıllık süre tanınmıştır. Yine aynı kanun ve ilgili madde gereğince anılan zamana kadar bilgi ve belgelerindeki eksiklik ve yanlışlıkları giderilemeyen hatların elektronik haberleşme şebekesi ile bağlantılarının kesilmesi gerekmektedir.

Bu kanun gereğince Turkcell olarak sadece bilgi ve belgelerinde eksik olan müşterilerimizle SMS, İnternet ve benzeri kanallardan irtibata geçilmiş olup gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunmayan müşterilerimiz bu sürecin dışında olup hatlarını sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam etmektedirler.

Elektronik Haberleşme Kanunu geçici 5. Madde gereği müşteri bilgi ve belgeleri güncel olmayan abonelerin hatları 17 Kasım tarihinde yapılan bilgilendirme ardından çift yönlü olarak arama ve aranamaya kapatılmıştır. 31 aralık 2009 tarihinde kadar bilgi ve belgelerini tamamlayan abonelerin hatları yeniden görüşmelere açılmıştır. Bilgi ve belgelerindeki eksiklikleri tamamlamayan abonelerin sözleşmeleri fesih edilmiştir.