Kurumsal Siteye Git

Görüşmeye Açılmamış Turkcell Ön Ödemeli Hatlara Ait Duyuru

01.01.2011 tarihinden önce Şirketimizce tahsisi yapılmış ve fakat daha evvel usulünce duyurusu yapıldığı şekilde görüşmeye açılmamış (8090 numarası aranmak suretiyle hatların görüşmeye açılması) ön ödemeli hatlar 30.11.2011 tarihine kadar yukarıda belirtildiği şekilde görüşmelere açılmadığı takdirde, bu hatlara ait abonelik sözleşmeleri feshedilecektir.


DUYURU

01.01.2011 tarihinden önce Şirketimizce tahsisi yapılmış ve fakat daha evvel usulünce duyurusu yapıldığı şekilde görüşmeye açılmamış (8090 numarası aranmak suretiyle hatların görüşmeye açılması) ön ödemeli hatlar 30.11.2011 tarihine kadar yukarıda belirtildiği şekilde görüşmelere açılmadığı takdirde, bu hatlara ait abonelik sözleşmeleri feshedilecektir.

Bu nedenle anılan tarihe kadar belirtilen durumda bulanan ön ödemeli abonelerimizin hatlarını yukarıda izah edildiği şekilde görüşmeye açmaları gerekmektedir. Öte yandan belirtilen tarihe kadar bahse konu işlemleri yerine getirmeyen ve bu sebeple abonelik sözleşmeleri fesholan aboneler, 2 Aralık 2011 tarihinden itibaren gerekli belgeleri ibraz etmek suretiyle 12 ay içinde Turkcell Mağazaları’ne başvurarak aynı numarayı yeni bir abonelik sözleşmesi imzalayarak tekrar adlarına kaydettirebileceklerdir.