Kurumsal Siteye Git

Telefon Dinleme ve Cep Telefonu Güvenliği

Türkiye’de haberleşmenin ve kişisel bilgilerin güvenliği ve gizliliği, Anayasamız, TCK, Elektronik Haberleşme Kanunu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düzenlemeleri ile korunmaktadır.

DUYURU
5397 sayılı yasa ve bu yasanın uygulama esaslarını düzenleyen Yönetmelik hükümleri gereği telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti (arama, aranma, tarih, saat, yer bilgisi, vb.), dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması işlemleri, 23.07.2006 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyete geçen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yürütülmektedir.

Operatörler, ilgili mevzuat çerçevesinde TİB'e 5397 sayılı kanun ile verilen görevlerin yürütülmesi için gerekli altyapıyı sağlamakta olup, bunun dışında herhangi bir işlem yapmaları mümkün değildir.