Kurumsal Siteye Git

Turkcell Depozit Talebi

​Turkcell finansal risk ön gördüğü durumlarda abonelik sözleşmesindeki depozit açıklamasına dayanarak abonelerinden depozit ödemesi talep edebilir. Aboneden alınan depozit tutarı, finansal riskin ortadan kalktığı Turkcell tarafından değerlendirilinceye kadar (örn: Teminat mektubu ve/veya kefil yerine alınması vb durumlarda ) abonenin hesabında tutulabilir.”


DUYURU

  • Turkcell finansal risk ön gördüğü durumlarda abonelik sözleşmesindeki depozit açıklamasına dayanarak abonelerinden depozit ödemesi talep edebilir.
  • Depozit tutarı, abone finansal risk yarattığında borçlarına mahsuben kullanılmak üzere Turkcell tarafından saklanır ve abone ard arda 2 faturasnı ödemez ise 2.faturanın son ödeme tarihinden itibaren mahsup edilir.
  • Aboneden önceden depozit alınmış olması faturasını sön ödeme tarihine kadar ödememesi durumunda, abonenin borçlu hattı ile abone adına kayıtlı diğer hatların görüşmelere kapatılmasını ve/veya ödenmemiş fatura borcuna gecikme faizi işletilmesini durdurmaz.
  • Depozit tutarı abonenin tüm hatları için geçerlidir. Depozit tutarına faiz işletilmez.
  • Depozit tutarı, depozitin alındığı tarih ve depozitten kalan bakiye tutarı abonenin sonraki faturalarında ayrıca gösterilir.
  • Depozit alınmasını takiben düzenlenmiş 3 faturanın abone tarafından gecikmesiz ödenmesi ve finansal riskin ortadan kalktığının değerlendirmesi durumunda Turkcell, depozit miktarını abonenin açık faturalarından mahsup edebilir, depozit tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda depozit bakiyesi bitene kadar açık faturalar depozit bakiyesinden karşılanabilir.
  • Depozitin aboneye nakdi iadesi ancak, abonelik sözleşmesinin sonlandırılması (fesih) durumunda ve (varsa) abonenin ilişkin ödenmemiş borç tutarları mahsup edildikten sonra, abonelik sözleşmesinde belirtilen iade yöntemlerine göre iade edilir.
  • Turkcell, gerekli gördüğü durumlarda önceden bildirilerek defaten depozit isteyebilir ve aboneden alınan depozit tutarı, finansal riskin ortadan kalktığı Turkcell tarafından değerlendirilinceye kadar (örn: Teminat mektubu ve/veya kefil yerine alınması vb durumlarda ) abonenin hesabında tutulabilir.