Kurumsal Siteye Git

Turkcell Süper Kupa 2016 Twitter Yarışması

#BirOldukBiz etiketiyle birlik ve beraberlik mesajını yazanlar Turkcell Süper Kupa 2016'ya davetiye kazanma şansı yakalıyor!​

DUYURU

Turkcell Süper Kupa Ödüllü Yarışma Katılım Koşulları:

 1. https://twitter.com/Turkcell adresi üzerinden gerçekleşecek olan yarışma, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (Turkcell) tarafından düzenlenmektedir.
 2. Yarışma 02.08.2016 Salı günü saat 10.00’da başlayacak ve 05.08.2016 Cuma günü saat 13:00’de son bulacaktır.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılım için herhangi bir ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 4. 13 Ağustos 2016 tarihinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa Finali’ne iki kişilik bilet kazanmak isteyen katılımcıların, birlik ve beraberlik mesajlarını #BirOldukBiz etiketini kullanarak tweet atmaları gerekmektedir.
 5. Yarışmaya katılanlar arasından toplam 3 kişi çift kişilik bilet kazanacaktır.
 6. İki kişilik maç bileti haricindeki tüm giderlerin (ulaşım, konaklama vs.) ödül kazanan kişi tarafından karşılanması gerekmektedir.
 7. Turkcell jürisi tarafından seçilen 3 asil, 6 yedek olmak üzere toplam 9 katılımcı belirlenecektir. Aralarından sadece 3 kişi iki kişilik hediye biletin sahibi olacaktır.
 8. Kazanan kişilerin birlik ve beraberlik mesajları, Süper Kupa maçı esnasında stadyumda bulunan LED reklam panolarında ve futbolcuların taşıyacağı pankartlarda yer alacaktır. Yarışmaya katılan kullanıcılar mesajlarının pankart ve panolarda gösterilmesine izin vermiş sayılır.
 9. Yarışmaya katılım sağlayan herkes paylaştığı mesajları Turkcell tarafından kullanılmasına izin vermiş sayılır.
 10. Turkcell paylaşılan mesajlar arasından dilediğini kullanabilir ve dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 11. Kazananlar 05.08.2016 Cuma ve 08.08.2016 Pazartesi tarihleri arasında https://twitter.com/Turkcell adresinden açıklanacaktır. Kazananlarla Twitter’dan DM yolu ile iletişime geçilecektir.
 12. Asil talihlilerin 08.08.2016 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar iletişim bilgileriyle geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer.
 13. 08.08.2016 Pazartesi günü saat 13.00’e kadar iletişim bilgilerini verdiği halde 09.08.2016 Salı günü 10.00’a kadar bu bilgilerden ulaşılamayan kullanıcıların ödülleri yedek listeye geçer.
 14. Katılımcı yarışmaya internet yolu ile katılmakta, http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/duyurular/turkcell-super-kupa-2016-twitter-yarismasi adresinde yer alan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 15. Katılımcı yarışmaya katılmakla Turkcell tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır.
 16. 18 yaşından küçük olanlar bu yarışmaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyeleri kendilerine verilemez. Turkcell, 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan katılmalarından veya yarışmaya bilgi sunmalarından sorumlu tutulamaz.
 17. Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkasının adına katılım yapamazlar. Kazanan katılımcıların Twitter hesabı, gerçek kişi hesapları olmak zorundadır. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer.
 18. Kazanan kişi Turkcell’i DM yoluyla bilgilendirmek kaydıyla kazandığı ödülü bir başkasına devredebilir. Ancak ödül paraya çevrilemez.
 19. Bir kişi yalnızca bir defa ödül kazanabilir.
 20. Başka bir kampanya ile birleştirilemez.
 21. Ödülleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmak katılımcının sorumluluğundadır. Kullanım koşullarına aykırı hareket etmek nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan Turkcell sorumlu değildir.
 22. Turkcell kampanya boyunca kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgisayar teknolojileri kullanan, hile yapan veya haksız yollardan kayıt oluşturduğunu tespit etmesi durumunda ilgili katılımcıyı / finalisti kampanyadan çıkarma hakkına sahiptir.
 23. Turkcell kazananlara karşı hiçbir yükümlüğü ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda Turkcell’den hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarına ve her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyanı ve taahhüt eder.
 24. Katılımcılar kendi kusurlarından kaynaklanan veya kaynaklanmasının işbu kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde Turkcell’in verilecek ödülü tek taraflı olarak ihlal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Turkcell aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını Turkcell’e her türlü sorumluluktan fikri mülkiyet taleplerinden 3. kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler.
 25. Kullanıcı işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Turkcell’in kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mokrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Turkcell’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin IHMIÇ 193 madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 26. Uygulanacak hukuk ve yetki işbu kampanya koşulları uygulamasında ve yorumlanmasında Türk kanunları uygulayacaktır. İşbu kampanya koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 27. Turkcell gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
 28. Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Yasal Metin:
Bu kampanya 01.08.2016 (SAAT:00.01) – 09.08.2016 (SAAT:23.59) tarihi arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından MPİ’nin 27.07.2016 tarih ve 24951361-255.05.02/1824-6051 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.