Kurumsal Siteye Git

Turkcell T70 Akıllı Telefon Ödüllü Yarışma Katılım Koşulları

Turkcell 4.5G’yi herkes kullanabilsin diye geliştirilen Turkcell T70’e herkesten önce sahip olmak isteyenlerden #T70BenimOlsun etiketiyle en yaratıcı cümlesini kuran, jürinin seçeceği 3 katılımcı, Turkcell T70 kazanma şansına sahip oluyor.

DUYURU

Katılım Koşulları:

 1. https://twitter.com/Turkcell adresi üzerinden gerçekleşecek olan yarışma, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş (Turkcell) tarafından düzenlenmektedir.
 2. Yarışma 12.05.2016 Perşembe günü saat 11.00’da başlayacak ve yine 12.05.2016 tarihinde saat 23:59’da son bulacaktır.
 3. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Kampanyaya katılım için ürün satın alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 4. #T70BenimOlsun etiketini kullanarak en yaratıcı cümleyi kuran 3 kişi Turkcell T70 akıllı telefon kazanacaktır.
 5. Turkcell jürisi tarafından seçilen 3 asil, 6 yedek olmak üzere toplam 9 katılımcı belirlenecektir. Aralarından sadece 3 kişi Turkcell T70’in sahibi olacaktır.
 6. Kazananlar 13.05.2016 günü Turkcell Twitter (@Turkcell) hesabından açıklanacaktır. Kazananlarla Twitter DM yolu ile iletişime geçilecektir.
 7. Asil talihlilerin 14.05.2016 günü saat 16.00’ya kadar iletişim bilgileriyle geri dönüş yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer.
 8. 14.05.2016 günü saat 16.00’ya kadar iletişim bilgilerini verdiği halde 15.05.2016 günü 16.00’a kadar bu bilgilerden ulaşılamayan kullanıcıların ödülleri yedek listeye geçer.
 9. Katılımcı yarışmaya internet yolu ile katılmakta, https://twitter.com/Turkcell adresinde yer alan katılım şartları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 10. Katılımcı yarışmaya katılmakla iletişim bilgilerinin istenmesi halinde Turkcell tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılır.
 11. 18 yaşından küçük olanlar bu yarışmaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyeleri kendilerine verilemez. Turkcell, 18 yaşından küçüklerin yarışmaya velilerinden veya kanuni temsilcilerinden izin almadan katılmalarından veya yarışmaya bilgi sunmalarından sorumlu tutulamaz.
 12. Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendi adlarına katılabilirler, başkasının adına katılım yapamazlar. Kazanan katılımcıların Twitter hesapları, gerçek kişi hesapları olmak zorundadır. Aksi takdirde kazanılan ödül yedek listesindeki kazananlara sırayla geçer.
 13. Bir kişi yalnızca bir defa ödül kazanabilecektir.
 14. Başka bir kampanya ile birleştirilemez.
 15. Kazanılan ödül başkasına devredilemez, paraya çevrilemez.
 16. Ödülleri kullanım koşullarına uygun olarak kullanmak katılımcının sorumluluğundadır. Kullanım koşullarına aykırı hareket etmek nedeniyle ortaya çıkacak sorunlardan Turkcell sorumlu değildir.
 17. Turkcell kampanya boyunca kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek bilgisayar teknolojileri kullanan, hile yapan veya haksız yollardan kayıt oluşturduğunu tespit etmesi durumunda ilgili katılımcıyı / finalisti kampanyadan çıkarma hakkına sahiptir.
 18. Turkcell kazananlara karşı hiçbir yükümlüğü ve gerekçe bildirme yükümlülüğü olmaksızın kampanya ve ödülü iptal etme hakkına sahiptir. Kazananlar bu durumda Turkcell’den hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarına ve her türlü dava ve talep hakkından şimdiden feragat ettiklerini kabul beyanı ve taahhüt eder.
 19. Katılımcılar kendi kusurlarından kaynaklanan veya kaynaklanmasının işbu kampanya koşullarını ihlal etmeleri halinde Turkcell’in verilecek ödülü tek taraflı olarak ihlal etme hakkına sahip olduğunu ve bu durumda Turkcell aleyhine herhangi bir hak, zarar veya ziyan talebinde bulunmayacaklarını Turkcell’e her türlü sorumluluktan fikri mülkiyet taleplerinden 3. kişi ve idari mercilerin talep veya cezalarından ari kılacaklarını ve ihlalden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul, taahhüt ve beyan ederler.
 20. Kullanıcı işbu kampanya koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Turkcell’in kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mokrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Turkcell’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin IHMIÇ 193 madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 21. Uygulanacak hukuk ve yetki işbu kampanya koşulları uygulamasında ve yorumlanmasında Türk kanunları uygulayacaktır. İşbu kampanya koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 22. Turkcell gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
 23. Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.
YASAL METİN
Bu kampanya 12.05.2016 (SAAT:11.00-23.59) tarihi arasında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından MPİ’nin 06.05.2016 tarih ve 24951361-255.05.02/1190-3778 sayılı izni ile MUCİZE TANITIM tarafından kapsam dışı bırakılmıştır.