Kurumsal Siteye Git

Finansal ve Operasyonel Veriler

Turkcell Grubu Finansal & Operasyonel Verileri Özet Tablosu'na bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Turkcell Grubu Finansal & Operasyonel Verileri Tablosu (Çeyreksel)*


(milyon TL) 3Ç20
2Ç21
3Ç21 
Yıllık Değişim
Çeyreklik Değişim
Toplam Hasılat 7.650
8.548
9.354
%22,3
%9,4
FAVÖK**
3.394
3.466
4.030
%18,7
%16,3
FAVÖK Marjı
%44,4
%40,5
%43,1
(1,3yp)
2,6yp
FVÖK**
1.877
1.723
2.212
%17,8
%28,4
FVÖK Marjı
%24,5
%20,2
%23,6
(0,9yp)
3,5yp
Net Kar 1.211
1.113
1.429
%18,0
%28,5
Operasyonel Yatırım Harcamaları
1.479
2.098
1.379
(%6,7)
(%34,2)
Turkcell Türkiye Abone Sayısı (milyon) 36,9
38,1
39,3
%6,5
%3,1
Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon)
47,9
49,6
51,2
%6,9
%3,2

* UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır.
** FAVÖK ve FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.


Turkcell Grubu Finansal & Operasyonel Verileri Tablosu (Yıllık)*


(milyon TL) 2019
2020
Toplam hasılat 25.137
29.104
FAVÖK** 10.426
12.270
FAVÖK marjı %41,5
%42,2
FVÖK** 5.380
6.296
FVÖK marjı %21,4
%21,6
Net Kar 3.246
4.237
Yatırım harcamaları ve lisans 4.527
5.434
Turkcell Türkiye Abone Sayısı (milyon) 35,7 36,7
Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon) 46,7
47,9

* UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır.** FAVÖK ve FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.

BENZER İÇERİKLER

Özet Bilgi Dosyası

Finansal ve operasyonel verileri içeren Özet Bilgi Dosyası'na bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Devamı