Kurumsal Siteye Git

Finansal ve Operasyonel Veriler

Turkcell Grubu Finansal & Operasyonel Verileri Özet Tablosu'na bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Turkcell Grubu Finansal & Operasyonel Verileri Tablosu (Çeyreksel)*


(milyon TL) 4Ç20
3Ç21
4Ç21 
Yıllık Değişim
Çeyreklik Değişim
Toplam Hasılat 7.872
9.354
10.192
%29,5
%9,0
FAVÖK**
3.243
4.030
4.212
%29,9
%4,5
FAVÖK Marjı
%41,2
%43,1
%41,3
0,1yp
(1,8yp)
FVÖK**
1.608
2.212
2.136
%32,8
(%3,4)
FVÖK Marjı
%20,4
%23,6
%21,0
0,6yp
(2,6yp)
Net Kar 1.302
1.429
1.385
%6,3
(%3,1)
Operasyonel Yatırım Harcamaları
1.904
1.379
2.686
%41,1
%94,8
Turkcell Türkiye Abone Sayısı (milyon) 36,7
39,3
39,4
%7,4
%0,3
Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon)
47,9
51,2
51,6
%7,7
%0,8

* UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır.
** FAVÖK ve FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.


Turkcell Grubu Finansal & Operasyonel Verileri Tablosu (Yıllık)*


(milyon TL) 2020
2021
Toplam hasılat 29.104
35.921
FAVÖK** 12.270
15.014
FAVÖK marjı %42,2
%41,8
FVÖK** 6.296
7.722
FVÖK marjı %21,6
%21,5
Net Kar 4.237
5.031
Yatırım harcamaları ve lisans 5.434
7.630
Turkcell Türkiye Abone Sayısı (milyon) 36,7 39,4
Turkcell Grup Abone Sayısı (milyon) 47,9
51,6

* UFRS standartlarına göre hazırlanmış verilere dayanmaktadır.** FAVÖK ve FVÖK Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’nda olmayan bir finansal değerdir.

BENZER İÇERİKLER

Özet Bilgi Dosyası

Finansal ve operasyonel verileri içeren Özet Bilgi Dosyası'na bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Devamı