Kurumsal Siteye Git

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Şirket dağıtılabilir net karının en az %50’sini nakit olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Bu politika, Şirket’in nakit projeksiyonları, faaliyetlerine ilişkin geleceğe yönelik beklentileri, yatırım planları ve sermaye piyasalarındaki şartlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına tabidir. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. 

Buna ek olarak, hissedarları için daha fazla katma değer yaratmak adına Şirket yukarıda belirtilen şartlar ve ilgili mevzuat kapsamında kendi paylarını geri almayı değerlendirebilir.

(TL) Nakit Temüttü Bedelsiz Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temettü
2004 250.127.565 380.247.980 0,1696200
2005 509.075.181 345.112.659 0,2744500
2006 567.039.784 - 0,2577500
2007 648.713.951 - 0,2948700
2008 1.098.193.226 - 0,4991800
2009 859.259.101 - 0,3905723
2010 753.000.000
- 0,3422727
2011 503.000.000 - 0,2286364
2012 885.000.000 - 0,4022727
2013 990.000.000 - 0,4500000
2014 794.000.000 - 0,3609091
2016 3.000.000.000 - 1,3636364
2017 1.900.000.000 - 0,8636364
2018 1.010.000.000
- 0,4590909
2019*
811.621.869 
-
0,3689190
2020
2.585.787.148 
-
1,1753578

2020 yılına ait kar dağıtım tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Kar Dağıtım Tablosu


* 2019 yılına ait kâr dağıtımı Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikasının, Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’ncü maddesi hükmü çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde %25 ile sınırlandırılarak dağıtımına karar verilmiş olup, 2019 Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.


BENZER İÇERİKLER

Yönetim Kurulu Komiteleri

Devamı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Ortaklık Yapısı

Temmuz 2000'den bu yana Borsa İstanbul'da ve NYSE'de işlem görmektedir. NYSE'de işlem gören tek Türk şirketidir.

Devamı

Ana Sözleşme

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve değişikliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul davetiye,ajanda, toplantı tutanağı ve kurulda alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Katılımcı Aydınlatma Metni

Genel Kurul Katılımcıları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişi haklarının kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Devamı

Etik Kurallarımız

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uyması talep edilir.

Devamı

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf detaylarına ulaşmak için tıklayınız:

Devamı

Bilgilendirme Politikası

"Turkcell Bilgilendirme Politikası" Turkcell'in faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Devamı

Ücret Politikası

Bu doküman, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimizin toplam ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

Devamı

Bağış Politikası

Genel Kurul tarafından onaylanan Şirketimiz bağış politikası aşağıda yer almaktadır.

Devamı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"'na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı