Kurumsal Siteye Git

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"'na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI
 
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (RYM) Neden Önemlidir?

  • Şirketimiz RYM kapsamında ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  • Aynı zamanda New York Borsası’na da kote olmamız nedeniyle özellikle kamu ve temsilcileri ile ilişkilerimizde ilgili mevzuata uygun hareket etmenin yaşamsal önemi vardır.
  • Şirketimizin rüşvet ve yolsuzluğa karşı toleransı sıfır olup, faaliyetlerimizin adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürülmesi bir gerekliliktir.
  • Yönetim kurulumuz bir RYM Politikası kabul etmiştir ve bu çerçevede etkin bir RYM Programı yürütülmektedir. 


Turkcell Ekosisteminden Beklentilerimiz
  • RYM Politikası’nı bilmek ve uygulamak,
  • RYM Politikası’nda öngörülen kurallar veya belli bir durumda izlenmesi gereken yol açık ve net değil ise gereken soruları sormak,
  • Ticari faaliyetleri bu çerçevede yönetmek ve faaliyetlerin RYM Politikası’na uygun şekilde sürdürüldüğünden emin olmak,
  • RYM Politikası’na aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları Turkcell Bildirim Kanallarına derhal bildirmektir.


 

Bildirim Kanalları

E-posta : etikbildirim@turkcell.com.tr
Adres : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Etik Kurulu Aydınevler Mah. İnönü Cad. No.20, Küçükyalı / İstanbul

 

RYM Politikası

Politika metnine ulaşmak için tıklayınız

BENZER İÇERİKLER

Yönetim Kurulu Komiteleri

Devamı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Ortaklık Yapısı

Temmuz 2000'den bu yana Borsa İstanbul'da ve NYSE'de işlem görmektedir. NYSE'de işlem gören tek Türk şirketidir.

Devamı

Ana Sözleşme

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve değişikliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul davetiye,ajanda, toplantı tutanağı ve kurulda alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Katılımcı Aydınlatma Metni

Genel Kurul Katılımcıları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişi haklarının kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Devamı

Etik Kurallarımız

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uyması talep edilir.

Devamı

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf detaylarına ulaşmak için tıklayınız:

Devamı

Bilgilendirme Politikası

"Turkcell Bilgilendirme Politikası" Turkcell'in faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Devamı

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Devamı

Ücret Politikası

Bu doküman, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimizin toplam ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

Devamı

Bağış Politikası

Genel Kurul tarafından onaylanan Şirketimiz bağış politikası aşağıda yer almaktadır.

Devamı