Kurumsal Siteye Git

Yönetim Kurulu Komiteleri

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na asıl olarak Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerinin gelişimi ve uygulanması ile ilgili olarak yardım etmeli ve Yönetim Kurulu'na bu amaçla çözüme yönelik teklifler sunmalıdır. Yönetim Kurulu'na, gerekmesi halinde, Genel Müdür ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın yerine geçebilecek kişilere ilişkin halefiyet planı ile ilgili tavsiyelerde bulunmalıdır.

Komite, Şirket ve Şirket'in paysahipleri arasındaki ilişkilerde de Kurul'a yardımcı olmalıdır. Bu amaçla, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerini gözetmelidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

 • Afif Demirkıran (Başkan)
 • Nail Olpak
 • Ali Serdar Yağcı
 • Emre Alpman

Denetim Komitesi

Denetim komitelerine yürürlükteki kanunlar ve kurallar uyarınca verilen görevlere uygun olarak, Komitenin başlıca görevleri şunlardır:
 • Şirket'in mali tablolarının ve ilgili kamuya açıklamalarının niteliği ve doğruluğu ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen gözetimlere yardımcı olmak,
 • Şirket'in muhasebe sisteminin uygulanmasını ve verimliliğini gözetmek,
 • Bağımsız dış denetim şirketinin atamasının ve bu şirketçe verilecek hizmetlerin ön onayını vermek,
 • Bağımsız denetçi ile Şirket arasındaki sözleşmeyi hazırlamak, denetlemek ve Şirket'in bağımsız denetim sistemini, iç denetim mekanizmalarının işleyişini ve verimliliğini gözetmek.
Yönetim Kurulu, her bir Denetim Komitesi üyesinin bağımsızlığını ve niteliklerini, komitenin üyesi olmaya yetkin olduklarını temin etmek amacıyla, gerekirse dışarıdan müşavir veya danışmanlar da kullanarak değerlendirmelidir.

Denetim Komitesi Üyeleri

 • Nail Olpak (Başkan)
 • Afif Demirkıran
 • Hüseyin Arslan

Aday Gösterme Komitesi

Aday Gösterme Komitesi, bağımsız yönetim kurulu aday belirleme süreci ile ilgili olarak çalışmaların ve aday belirleme/performans değerlendirme süreçlerine görevlerin ifa edilmesinden sorumludur.

Aday Gösterme Komitesi Üyeleri

 • Afif Demirkıran (Başkan)
 • Bülent Aksu
 • Figen Kılıç


Ücret Komitesi

Ücret Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler. Ayrıca üst düzey yöneticilerin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler ve verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi Üyeleri

 • Nail Olpak (Başkan)
 • Bülent Aksu
 • Hüseyin Arslan


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na destek verir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

 • Hüseyin Arslan (Başkan)
 • Bülent Aksu
 • Tahsin Yazar 


Strateji ve Dijitalleşme Komitesi

Türk Ticaret Kanunu’nun 366. maddesinin 2. fıkrası kapsamında kurulan Strateji ve Dijitalleşme Komitesi’nin asli amacı Turkcell ve grup şirketlerinde (“Turkcell Grup”) strateji, dijitalleşme ve verimlilik alanlarında danışmanlık yaparak Yönetim Kurulu’nun üst gözetim sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktır. Komite, Yönetim Kurulu’na çalışma konularıyla ilgili düzenli veya Yönetim Kurulu’nun talebi doğrultusunda raporlama yaparak Yönetim Kurulu’nu bilgilendirecektir.

Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Üyeleri

 • Nail Olpak (Başkan)
 • Bülent Aksu
 • Figen Kılıç
 • Serkan Öztürk
 • M. Akif Konar

BENZER İÇERİKLER

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Ortaklık Yapısı

Temmuz 2000'den bu yana Borsa İstanbul'da ve NYSE'de işlem görmektedir. NYSE'de işlem gören tek Türk şirketidir.

Devamı

Ana Sözleşme

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve değişikliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul davetiye,ajanda, toplantı tutanağı ve kurulda alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Katılımcı Aydınlatma Metni

Genel Kurul Katılımcıları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişi haklarının kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Devamı

Etik Kurallarımız

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uyması talep edilir.

Devamı

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf detaylarına ulaşmak için tıklayınız:

Devamı

Bilgilendirme Politikası

"Turkcell Bilgilendirme Politikası" Turkcell'in faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Devamı

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Devamı

Ücret Politikası

Bu doküman, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimizin toplam ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

Devamı

Bağış Politikası

Genel Kurul tarafından onaylanan Şirketimiz bağış politikası aşağıda yer almaktadır.

Devamı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"'na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı