Kurumsal Siteye Git

Uçtan Uca IT Yönetim Hizmetleri - Turkcell Teknoloji Zirvesi 2016

​Geniş bant fiber internet hızı, sanallaştırma teknolojileri ve bu sayede hızla çeşitliliği artan bulut hizmetleri, IT dünyasındaki alışılagelmiş iş yapış şekillerini tamamen değiştiriyor. İşletmeler daha gelişmiş ve daha yenilikçi pazarlarda rekabet etmek için gelişim gösteriyorlar. Bu gelişime hızlı uyum sağlayabilecek altyapıların kurulması, işletilmesi ve sürekliliklerinin sağlanması için harcanan kaynak ve efor her geçen gün daha fazla sorgulanıyor. Bu çerçevede firmaların operasyonlarını yönetebilmeleri için kurmaları zorunlu olan iletişim ve bilgi işlem altyapılarını, büyük IT yatırımları yapmadan, servis modeli ile edinmeleri ve yönetebilmeleri yaklaşımı kuvvetleniyor. Şirketler sadeleştirdikleri altyapılarını servis sağlayıcılara taşıyarak maliyet avantajının yanı sıra daha kaliteli IT ve iletişim hizmeti alıyor; operasyon yüklerini azaltarak daha stratejik işlere kaynak ve vakit ayırabiliyor. Turkcell Profesyonel Hizmetler Müdürü Kaan Turan’ın moderasyonunu yapacağı Uçtan Uca IT Yönetim Hizmetleri seansında bu yaklaşımı benimseyen şirketler yolculuklarını, stratejilerini ve kazanımlarını paylaşıyor.​