Kurumsal Siteye Git

Yıllık Katlama/Abonelik Kampanyası

Yıllık Katlama​/Abonelik Kampanyası Bilgileri


DUYURU

YILLIK ABONELİK KAMPANYASI
 
Abone; TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından düzenlenmekte olan Yıllık Abonelik Kampanyasından (“Kampanya” veya “Kampanya Paketi”) bireysel abone (“Abone”) olarak yararlanmak istemesi sebebiyle aşağıdaki tüm hususları bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:
1.       Kampanya Paketi’nin tüm vergiler dahil aylık indirimli tutarına, söz konusu paketin belirtilen konuşma süreleri, SMS adetleri ve internet miktarları dahildir, Kampanya Paketi kapsamındaki ses ücretlendirme periyodu 6 (altı) saniyedir, Kampanya Paketi kapsamındaki söz konusu dakikalar yarışma servisleri, sohbet hatları, 444’le başlayan numaralar hariç olmak üzere bilgi ve danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralar, KKTC yönüne yapılacak aramalar ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramalar ve konferans konuşmaları için kullanılamayacaktır.
 
2.       Abone’nin Kampanya Paketi kapsamındaki aylık konuşma sürelerini, SMS adetlerini ve internet paketleri kapsamındaki internet kotasını kısmen ya da tamamen kullanmamış olması halinde, kullanmadığı kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebi olmayacaktır, söz konusu konuşma/SMS/internet faydalarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkı bulunmamaktadır.
 
3.       Taahhüt başlangıcından en az bir fatura dönemi sonrasında paket değişikliği yapılabilir. Taahhüt süresi boyunca, mevcut taahhüt süresi 12 (oniki) ay uzatılarak alt ya da üst pakete geçiş yapılabilir. Son üç takvim ayı içinde taahhüt süresi 12 (oniki) ay uzatılarak paket değişikliği yapıldı ise sadece taahhüt bitiş tarihi değiştirilmeden farklı bir pakete geçiş yapılabilir. Taahhüt süresi boyunca, taahhüt bitiş tarihi değiştirilmeden yalnızca bir kez mevcut paketten daha düşük ücretli bir pakete geçiş yapabilir. Taahhüt bitimine 180 (yüzseksen) günden az süre kaldığında, taahhüt bitiş tarihi değiştirilmeden paket değişikliği yapılamaz.
 
4.       Kampanya Paketi kapsamında sunulan aylık konuşma süreleri, internet ve SMS’in sona erdiği tarihte, devam eden kullanımlar için Abone’nin hattına tanımlı ana pakete ilişkin kurallar geçerli olacaktır. Aşım bilgilerine www.turkcell.com.tr adresinden (“Web Sitesi”) erişilebilir. Kampanya süresi boyunca Kampanya kapsamında aşım ücret değişikliği yansıtılmayacaktır.
 
5.       Abone’nin hattına tanımlanacak olan Kampanya Paketi sadece yurt içinde kullanılabilecek, yurt dışı kullanımları Web Sitesi’nde yer aldığı şekliyle gidilen ülkeye göre belirlenen kurallar kapsamında ücretlendirilecek ve güncel olan koşullar ilgili tarife kapsamında her zaman değişebilecek ve Kampanya kapsamında olmayan “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” veya varsa üzerine tanımlı olan başka bir yurt dışı tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirilecek, yurt dışında yapılan aşım kullanımları için de ilgili yurt dışı paket/tarifesinin aşım ücretlendirmesi ile ücretlendirilecektir. Uluslararası dolaşıma ilişkin koşullar Web Sitesi’nde belirtilmiştir.
 
6.       Kampanya Paketi kapsamında paket içeriğinde yer alabilecek Turkcell WiFi hizmeti SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“SUPERONLINE”) tarafından, Paycell hizmetleri, Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“Paycell”) tarafından, Lifebox hizmetleri Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. (“Lifecell Bulut”) tarafından, TV+ hizmetleri Lifecell TV Yayın ve İçerik  Hizmetleri A.Ş. (“Lifecell TV”) tarafından, Fizy hizmetleri Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. (“Lifecell Müzik”) tarafından, tarifem güvende sigortası (“Sigorta”) Turkcell Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell Sigorta”) tarafından  sunulmaktadır. TURKCELL WiFi, Paycell, Lifebox, TV+, Fizy, Sigorta hizmetlerine ait vergiler dahil bedeller, Paycell tarafından 6493 s. Kanun’un 12.1 (d) maddesi kapsamında sunulan mobil ödeme hizmeti (“Mobil Ödeme”) aracılığı ile TURKCELL tarafından, elektronik haberleşme hizmeti bedelinden ayrı olarak tahsil edilecektir. Tahsil edilen tutar TURKCELL faturasında “Diğer Ücretleriniz” başlığı altında gösterilecektir. Ürünlere ait detaylı bilgiler “Tarife Bilgileriniz” başlığı altında yer alacaktır.
 
7.       Abone, Kampanya Paketi’ni satın almakla birlikte Kampanya Paketi kapsamında sunulabilecek TURKCELL WiFi, Paycell, Lifebox, TV+, Fizy ve Sigorta hizmetlerine ait vergiler dahil bedellerin Paycell  tarafından sunulan Mobil Ödeme hizmeti aracılığı ile tahsil edileceğini ve söz konusu tutarları eksiksiz olarak ödeyeceğini, bu doğrultuda Kampanya Paketi’ni satın alması itibariyle Paycell tarafından sunulan Mobil Ödeme hizmetine ilişkin ÇERÇEVE ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA SÖZLEŞMESİ’ni onaylamayı ve hattını mobil ödemeye açtırmayı taahhüt eder.
 
8.       Abone, Kampanya kapsamındaki Kampanya Paketi’ni satın almakla birlikte, Kampanya hattında tanımlı kalmaya devam ettiği sürece, Kampanya kapsamındaki WiFi hizmetlerinin SUPERONLINE tarafından, Paycell hizmetlerinin Paycell tarafından, Lifebox hizmetlerinin Lifecell Bulut tarafından, TV+ hizmetlerinin Lifecell TV tarafından, Fizy hizmetlerinin Lifecell Müzik tarafından, Sigorta’nın, Turkcell Sigorta tarafından sunulabilmesi ve sadece bilgilendirme amacıyla SUPERONLINE, Paycell, Lifecell Bulut, Lifecell TV, Lifecell Müzik tarafından gönderilecek dijital faturaların ve Turkcell Sigorta tarafından gönderilecek poliçenin düzenlenebilmesi amacıyla; TURKCELL’e vermiş olduğu ad-soyad, TCKN, doğum tarihi, adres, irtibat numarası, fatura bilgilerinin SUPERONLINE, Paycell, Lifecell Bulut, Lifecell TV, Lifecell Müzik, Turkcell Sigorta arasında olacak şekilde karşılıklı paylaşılacağını bilir ve bu konuda https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik?page=kisisel-verilerin-korunmasi adresinde bulunan Turkcell Gizlilik Politikası , Paycell Gizlilik Politikası (https://paycell.com.tr/gizlilik-ve-guvenlik/) ve Turkcell Sigorta Gizlilik Politikası (https://guvencell.com.tr/dokuman/gizlilik-politikasi) ile bilgilendirildiğini kabul eder.  
 
9.       Abone, Kampanya Paketi’nden faydalandığı süre boyunca, Kampanya Paketi kapsamında sunulabilecek TURKCELL WiFi hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsayan faturaların SUPERONLINE tarafında, Paycell hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsayan faturaların Paycell tarafında mali mevzuata uygun şekilde oluşturulacağını ve her ay düzenli olarak e-mail adresine gönderileceğini, Sigorta hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsayan sigorta poliçesinin mevzuata uygun şekilde sigorta hizmet sağlayıcısı olan şirket tarafından oluşturulacağı ve Turkcell Sigorta tarafından kampanya paketine ait numaraya SMS olarak iletileceği ve söz konusu hizmete ait ücretlerin TURKCELL faturası içinde de yer alacağını, bu nedenle TURKCELL faturasını ödemesi halinde, TURKCELL WiFi  ve/veya Paycell ve /veya Sigorta hizmetlerine ait faturalar kapsamındaki ücretleri de ödemiş olacağını bilir ve kabul eder.
 
10.   Abone, Kampanya Paketi’nden faydalandığı süre boyunca, Kampanya Paketi kapsamında sunulabilecek Lifebox, TV+, Fizy hizmetlerine ilişkin ücretleri kapsayan faturaların sırasıyla Lifecell Bulut, Lifecell TV, Lifecell Müzik tarafında mali mevzuata uygun şekilde ayrı ayrı oluşturulacağını ve düzenli olarak arşivleneceğini, Turkcell çağrı merkezini arayarak veya Turkcell İletişim Merkezleri aracılığıyla talebini ilettiği takdirde faturaların tarafına gönderileceğini ve söz konusu hizmete ait ücretlerin TURKCELL faturası içinde de yer alacağını, bu nedenle TURKCELL faturasını ödemesi halinde, Lifebox, TV+, Fizy hizmetlerine ait faturalar kapsamındaki ücretleri de ödemiş olacağını bilir ve kabul eder.
 
11.   Abone’nin, Kampanya Paketi kapsamında sunulabilecek TURKCELL WiFi hizmetlerinden yararlanabilmek için SUPERONLINE’a ait Kullanıcı Sözleşmesini ve varsa ilgili diğer sözleşme/taahhütnameleri, Sigorta hizmetlerinden yararlanabilmek için Turkcell Sigorta tarafından gönderilen sigorta teklifini imzalamış/onaylamış olması gerekmektedir.
 
12.   Abone Kampanya Paketi tanımlı hattına ait abonelik sözleşmesini, hattın/hatların üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyecek, hattının kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacak, TURKCELL tarafından adına kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hattının kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacak, Kampanya’ya katıldığı hattını ön ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyecek, üzerine kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacaktır ve söz konusu hatta ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacaktır.
 
13.   Abone’nin, Kampanya yükümlülüklerine kısmen veya tamamen aykırı davranması ve/veya seçtiği Kampanya Paketi’nin süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istemesi ve/veya hattını başka bir Operatöre taşıdığı/devrettiği ve/veya Kampanya Paket bedelinin yansıtıldığı hattının Mobil İletişim Hizmet faturasını, son ödeme tarihinde ödememesi (TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli etme ve/veya Kampanya’dan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için verdiği bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanya’yı suiistimal etmesi durumunda, Kampanya Paketi’nin hattına tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Kampanya kapsamında TURKCELL tarafından her bir fatura döneminde sağlanan indirim bedelleri toplamı  veya eğer bu tutara göre Abone lehine olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödenmesi gereken KDV, ÖİV dahil indirimli aylık hizmet bedellerinin tahakkuk etmemiş kısmının toplamı cayma bedeli olarak ilgili hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve abone Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacaktır.
Abone, taahhüt dönemi içerisinde kampanya değişikliği yaparak başka bir taahhütlü kampanyaya geçerse, eski kampanyaya ilişkin cayma bedeli geçiş anında aboneye faturalandırılmayacaktır. Şöyle ki, eski kampanya kapsamında, yeni kampanyaya geçiş anına kadar sağlanan indirim bedelleri toplamı ve eski kampanyanın taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödenmesi gereken KDV ÖİV dahil indirimli aylık hizmet bedellerinin geçiş anı itibarıyla tahakkuk etmemiş kısmının toplamı kıyaslanır. Abone lehine olan tutar, değiştirilen (eski) kampanyanın taahhüt süresinin sonuna kadar (abone eski kampanyada kalsaydı taahhütlü kampanyanın biteceği tarihe kadar) saklanır.
Yeni kampanya kapsamındaki taahhüde aykırılık oluşması halinde cayma bedeli hesaplanırken,  eski kampanya kapsamında hesaplanan ancak tahsil edilmeyen cayma bedeli, eski kampanyanın taahhüt süresiyle sınırlı olarak, yeni kampanya kapsamında “sağlanan indirimler toplamı” hesabına eklenir ve yeni kampanya kapsamında aykırılığın gerçekleştiği tarihten taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödenmesi gereken KDV, ÖİV dahil indirimli aylık hizmet bedellerinin tahakkuk etmemiş kısmının toplamı ile kıyaslama yapılır. Abone lehine olan tutar, cayma bedeli olarak ilgili hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılır ve abone Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılır. Yeni kampanya kapsamında taahhüde aykırılığın oluştuğu tarihte, eski kampanyanın taahhüt süresinin sona ermiş olması halindeyse eski kampanya kapsamında hesaplanan cayma bedeli ortadan kalkar ve yeni kampanya kapsamında verilen indirimler arasına dahil edilmez.
14.02.2021 tarihi itibarıyla kampanyaya katılan aboneler için, kampanyadan faydalanılan süre boyunca alınan indirimlerin toplamı hesaplanırken, 10GB ilk ay fayda için 35TL, 20GB ilk ay fayda için 45TL, 30GB ilk ay fayda için 55TL bedeli hesaplamaya dahil edilir.

 
14.   Abone, Kampanya kapsamındaki hattın TURKCELL tarafından sunulan 4.5G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay vermektedir. Abone, işbu Kampanya kapsamında 4.5G Internet Paketlerini 4.5G uyumlu cihazlarla 4.5G kapsama alanı içindeyken 4.5G şebekesi üzerinden, 4.5G kapsaması olmayan alanlarda 3G/EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabilecektir. 4.5G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saati bir hattan diğerine değişiklik gösterebilecek ve 4.5G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye, TURKCELL 4.5G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebilecektir.
 
15.    TURKCELL Kampanya Paketi’nin kapsamı ve/veya bedelinde aşağıda sayılı hallerde değişiklik yapma ve yaptığı değişiklikleri, Abone’ye göndereceği faturalara, makul bir süre önceden Web Sitesinden bilgi vermek koşuluyla yansıtma hakkını saklı tutmaktadır:
• Yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca:
(i) vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tutarında/oranında değişiklik yapılması,
(ii) yeni bir vergi, resim, harç ve veya benzeri mali yükümlülük ihdas edilmesi, 
• Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak bir oranda değişiklik yaşanması
 
16.    Abone, Kampanya kapsamındaki paketlerin kapsam, şart, istisnalarının ve Kampanya katılım koşullarının neler olduğunu bilmekte olup, bunlara ilişkin Web Sitesi’nde yer alan düzenlemeler ile bağlıdır. Abone ayrıca Web Sitesi’nde yer alan Kampanya katılım koşullarından birini veya birden fazlasını karşılamayan hattın Kampanya’dan yararlanamayacağını bildiğini ve bu duruma herhangi bir itirazının olmayacağını peşinen kabul eder.
 
17.   Bu bilgilendirmede düzenlenmemiş olan hususlarda ve Mobil İletişim Hizmet fatura/larına yansıtılmış/yansıtılacak olan yukarıda sayılan tüm bedellerin tahsilatında Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.
 
18.   Abone uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.


YILLIK KATLAMA KAMPANYASI

Abone; TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.(“TURKCELL”) tarafından düzenlenmekte olan Kampanya (“ Yıllık Katlama Kampanyası”) Paketlerinden bireysel abone olarak yararlanmak istemesi sebebiyle aşağıdaki tüm hususları bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

1. Yıllık Katlama Kampanyası, ana paketin üzerine alınabilen, internet kotasını ikiye katlayan kampanyadır. Kampanya süreleri boyunca kampanya kapsamında paket ücret değişikliği yansıtılmayacaktır.

2. Yıllık Katlama kampanyası kapsamında ikiye katlanan internet kotasını kısmen ya da tamamen kullanmamış olması halinde, kullanmadığı kısmın bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebi olmayacaktır. Söz konusu internet faydalarını başka bir hatta devretme hakkı bulunmamaktadır.

3. Fayda bitiminde ana pakete ilişkin kurallar geçerli olacaktır. Aşım bilgilerini www.turkcell.com.tr adresinden (“Web Sitesi”) erişilebilir. Kampanya süreleri boyunca kampanya kapsamında aşım ücret değişikliği yansıtılmayacaktır.

4. Taahhüt başlangıcından en az 1 fatura dönemi sonrasında paket değişikliği yapılabilir. Taahhüt süresi boyunca, mevcut taahhüt süresi 12 ay uzatılarak alt yada üst pakete geçiş yapılabilir. Son 3 takvim ayı içinde taahhüt süresi 12 ay uzatılarak paket değişikliği yapıldı ise sadece taahhüt bitiş tarihi değiştirilmeden farklı bir pakete geçiş yapılabilir. Taahhüt süresi boyunca, taahhüt bitiş tarihi değiştirilmeden yalnızca 1 kez mevcut paketten daha düşük ücretli bir pakete geçiş yapabilir. Taahhüt bitimine 180 günden az süre kaldığında, taahhüt bitiş tarihi değiştirilmeden paket değişikliği yapılamaz. 

5. Abonenin hattına tanımlanacak olan katlanan internet sadece yurt içinde kullanılabilecek; yurt dışı kullanımları Web Sitesi’nde yer aldığı şekliyle gidilen ülkeye göre belirlenen kurallar kapsamında ücretlendirilecek; güncel olan koşullar ilgili tarife kapsamında her zaman değişebilecek ve kampanya kapsamında olmayan “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” veya varsa üzerine tanımlı olan başka bir yurt dışı tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirilecektir. Yurt dışında yapılan aşım kullanımları ilgili yurt dışı paket/tarifesinin aşım ücretlendirmesi ile ücretlendirilecek olup uluslararası dolaşıma ilişkin koşullar Web Sitesi’nde belirtilmiştir.

6. Hattına ait abonelik sözleşmesini, hattın/hatların üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyecek, hattının kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacak, TURKCELL tarafından adına kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri uyarınca bu Katlama Kampanyası kapsamındaki hattının kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacak, Katlama Kampanyasına katıldığı hattını ön ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyecek, üzerine kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacak ve söz konusu hatta ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacaktır.

7. Abone’nin, yükümlülüklerine kısmen veya tamamen aykırı davranması ve/veya seçtiği Kampanya Paketi’nin süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istemesi ve/veya hattını başka bir Operatöre taşıdığı/devrettiği ve/veya Kampanya Paket bedelinin yansıtıldığı hattının faturasını, son ödeme tarihinde ödememesi durumunda (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.), Kampanya Paketi’nin hattın tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan süre ile (fatura dönemi bazında), Kampanya kapsamında TURKCELL tarafından sağlanan fayda bedelleri toplamı ve varsa geçiş yaptığı önceki kampanya kapsamında TURKCELL tarafından sağlanan fayda bedelleri toplamı veya eğer bu tutara göre abone lehine olacaksa iptalin gerçekleştiği tarihten taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödenmesi gereken KDV, ÖİV dahil kampanyalı paket bedellerinin tahakkuk etmemiş kısmının toplamı cezai şart olarak ilgili hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacaktır.

8. Katlama Kampanyası kapsamındaki hattın TURKCELL tarafından 4.5G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay vermektedir ve işbu Katlama Kampanyası kapsamında 4.5G Katlanan Internet Paketlerini 4.5G uyumlu cihazlarla 4.5G kapsama alanı içindeyken 4.5G şebekesi üzerinden, 4.5G kapsaması olmayan alanlarda 3G/EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabilecek, 4.5G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saati bir hattan diğerine değişiklik gösterebilecek ve 4.5G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye, TURKCELL 4.5G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebilecektir.

9. Bu bilgilendirmede düzenlenmemiş olan hususlarda ve Mobil İletişim Hizmet fatura/larına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında Abonelik Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

10. Abone uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.