Kurumsal Siteye Git

Sıkça Sorulan Sorular

Şirketimiz hakkında sık sorulan soruları ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Turkcell hisseleri hangi borsalarda işlem görmektedir ve hisse sembolleri nedir?
New York Borsası (2000) Sembol TKC
Borsa İstanbul (2000) Sembol TCELL
Hangi türde hisseler kayıtlıdır? Bir ADS kaç hisseye denktir?
Turkcell hisseleri Borsa İstanbul'da normal hisseler şeklinde, New York Borsası'nda ise Amerikan Depozitolu Hisseler (ADR) şeklinde kayıtlıdır. Turkcell ADR’ları TKC kodu ile işlem görmektedir ve Türkiye’de işlem gören hisselerin bazını oluşturduğu Amerikan Doları cinsinden hisselerdir. Mevcut durumda 2 ADR BİST'te 5 hisseye karşılık gelmektedir.

Turkcell ADR Programı Level II seviyesinde ve sponsorlu olup Turkcell’in depo bankası Citi tarafından idare edilmektedir. Detaylı bilgi için Citi’nin Turkcell ADR sayfasında yer almaktadır. (Dili İngilizcedir)

https://citiadr.factsetdigitalsolutions.com/stocks/profile.idms?cusip=900111204 Turkcell ADR hissesine sahip hissedarlar için iletişim adresi:
Computershare Shareholder Services
P.O. Box 43077
Providence, Rhode Island 02940-3077 USA
Email: citibank@shareholders-online.com
Turkcell hisselerinin halka açıklık oranı nedir?
Turkcell hisselerinin %54'ü halka açıktır.
Turkcell finansal sonuçlarını hangi dönemlerde açıklamaktadır?
Turkcell finansal sonuçlarını üçer aylık dönemlerde açıklamaktadır.
Turkcell'in ortakları kimdir? Turkcell ile ilgili geçmişe yönelik finansal bilgileri nerede bulabilirim? Turkcell'in ödenmiş sermayesini temsil eden hisse sayısı ne kadardır?
Turkcell'in çıkarılmış sermayesi 2.200.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 2.200.000.000 adet hisseyi içermektedir.
ADR ve ADS nedir?
ADR Amerikan Depo Sertifikası, ADS Amerikan Depo Hissesi anlamına gelmektedir.
Turkcell'in kullandığı muhasebe standardı nedir?
Turkcell, geçmişte konsolide finansal sonuçlarını, ABD Sermaye Piyasası Komisyonu (SEC) için, Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları'na (US GAAP) göre A.B.D. Doları cinsinden ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre SPK Tebliğ 25'e göre TL cinsinden yayınlamaktaydı. 2006'nın ilk çeyreğinden başlamak üzere, Turkcell'in konsolide finansal sonuçları, uluslararası pazarlara Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre A.B.D. Doları cinsinden ve yerel pazarlara da SPK gerekliliklerine uygun olarak UFRS ve TL cinsinden sunulmuştur. 2015 yılının son çeyreğinden başlamak üzere, Turkcell'in konsolide finansal sonuçları hem UFRS hem SPK raporlama standartlarında Türk Lirası cinsinden sunulmaktadır.
Turkcell hissedarları sorular için kimi arayabilirler?
Hisse senetleri ile ilgili sorularınız için Yatırımcı İlişkileri'ne, e-posta yoluyla (investor.relations@turkcell.com.tr) ya da 0 212 313 1888 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.
Turkcell'in New York Borsası'nda işlem gören hisselerinin (ADS) CUSIP numarası nedir?
ADS CUSIP numarası 900111204
Turkcell'in Genel Kurul toplantısı ne zaman yapılacak?
Olağan Genel Kurul toplantıları TTK'nın ilgili maddesi çerçevesinde her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılmaktadır. Olağanüstü durumlarda ise herhangi bir tarihte gerekli prosedürler izlenerek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaktadır.
Turkcell'in temettü politikası nedir? Turkcell hisse senetlerinden elde edilecek kar payı gelirlerinde vergi stopajı oranı nedir?
Türkiye’de yerleşik tam mükellef kurumlar stopaja tabi değilken, Türkiye’de yerleşik tam mükellef gerçek kişiler %10 stopaja tabidir. Türkiye’de yerleşik olmayan dar mükellefler için stopaj kurum veya gerçek kişi fark etmeksizin %10 olup, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümleri saklıdır.
Turkcell üç aylık sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Turkcell'in mali yılı hangi dönemi kapsar?
Turkcell mali yılı Ocak - Aralık dönemini kapsar.
Turkcell ne kadar eleman istihdam etmektedir?
Turkcell Grup çalışan sayısı 31 Aralık 2021 itibarıyla 25.638’e ulaşmıştır.

BENZER İÇERİKLER

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyreksel bazda finansal raporlara, basın bültenlerine ve finansal ve operasyonel 

verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Turkcell 2019 Analist ve Yatırımcı Günü sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Sunumlar

Sunumlar

Finansal ve operasyonel verilerimize dair hazırlanan sunumlara bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Sunumlar, ileriye yönelik beyanlar içermektedir. İleriye dönük beklentiler verildiği tarihteki koşullar ve öngörülere dayanmakta olup, risk ve belirsizliklerden etkilenerek gerçekleşmeyebilir.

Devamı

Duyurular

Duyurular

Turkcell’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı özel durum açıklamalarını bu sayfada takip edebilirsiniz.

Devamı

Hisse / Tahvil ve Analist Bilgisi

Hisse / Tahvil ve Analist Bilgisi

Borsa İstanbul ve New York Stock Exchange’de işlem gören hissemize ait bilgiler aşağıdaki gibidir.

Devamı

Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

Turkcell’in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatları altında yönetilir.

Devamı

Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu

Turkcell Grubu ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Devamı

Finansal Takvim

Finansal Takvim

Şirketimizin yaklaşan etkinliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

İletişim

İletişim

Yatırımcı İlişkileri Birimi’ne aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

Devamı