Kurumsal Siteye Git

Ortaklık Yapısı

Temmuz 2000'den bu yana Borsa İstanbul'da ve NYSE'de işlem görmektedir. NYSE'de işlem gören tek Türk şirketidir.
Turkcell 1993 yılında anonim şirket olarak kurulmuş, faaliyete 1994 yılında geçmiştir. Turkcell hisse senetleri 11 Temmuz 2000 tarihinden bu yana, Borsa İstanbul'da hisse senedi, New York Borsası'nda ise Amerikan Depo Sertifikası (“ADS”) şeklinde işlem görmektedir. 2 ADS 5 hisse senedini temsil etmektedir.

Turkcell'in çıkarılmış sermayesi 2.200.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 2.200.000.000 adet hisseyi içermektedir. Bu payların %15’ine tekabül eden 330.000.000 adedi (A) grubu paylar, %85’ine tekabül eden 1.870.000.000 adedi (B) grubu paylardır.

Turkcell'in hissedarlık yapısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Ortaklar
Nominal (TL) Pay Oranı (%)
TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.
576.400.000,24
%26,2
IMTIS Holdings S.A.R.L.
435.600.000,00
%19,8
Diğer (Halka Açık)*
1.187.999.999,76
%54,0
TOPLAM 2.200.000.000,00 %100,00

*Halka açık tutarlar NYSE’de işlem gören ADS’leri de içermektedir.


A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin aday gösterme ve oyda imtiyazı bulunmakta olup, konuya ilişkin bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi’nde Madde 7’de yer almaktadır.


Sermayede doğrudan %5 veya daha fazla paya veya oy hakkına sahip tüzel kişilere ilişkin bilgilere Kamu Aydınlatma Platformu'nda yer alan "Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri" başlığından ulaşabilirsiniz.

BENZER İÇERİKLER

Yönetim Kurulu Komiteleri

Devamı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Ana Sözleşme

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve değişikliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul davetiye,ajanda, toplantı tutanağı ve kurulda alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Katılımcı Aydınlatma Metni

Genel Kurul Katılımcıları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişi haklarının kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Devamı

Etik Kurallarımız

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uyması talep edilir.

Devamı

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf detaylarına ulaşmak için tıklayınız:

Devamı

Bilgilendirme Politikası

"Turkcell Bilgilendirme Politikası" Turkcell'in faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Devamı

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Devamı

Ücret Politikası

Bu doküman, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimizin toplam ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

Devamı

Bağış Politikası

Genel Kurul tarafından onaylanan Şirketimiz bağış politikası aşağıda yer almaktadır.

Devamı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"'na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı