Kurumsal Siteye Git

Kurumsal Yönetim

Turkcell’in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatları altında yönetilir.​

Turkcell Yönetim Kurulu'nun sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:


  • Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek
  • Şirket'in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak
  • Şirket'in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek
  • Şirket'in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek
  • Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylamak
  • Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel Kurul'daki sunum için bu raporu son hale getirmek

Bülent Aksu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Bülent Aksu

Yönetim Kurulu Başkanı

Telekom, enerji, petrokimya, tekstil ve denetim dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde finans, muhasebe, vergi ve yönetim alanlarında 25 yıllık profesyonel yöneticilik tecrübesine sahiptir. Profesyonel iş hayatına, Kuveyt Türk A.Ş. Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak başlamış, sonrasında 2003 yılında Çalık Holding’de sırasıyla Finans Müdürü ve Grup Finans Direktörü olarak görevini yürütmüştür. 2008 - 2012 yılları arasında ise Akfel Grup bünyesinde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevini yerine getirmiştir. Aksu, 2012 - 2016 yılları arasında sırasıyla Azerbaycan Milli Petrol ve Gaz şirketi (SOCAR) iştirakleri olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve STAR Rafineri A.Ş.’de CFO olarak görev yapmıştır. Bülent Aksu, farklı sektörlerde birçok satın alma, birleşme işlemlerini gerçekleştirmiş, uluslararası ve yerel piyasalarda proje finansmanı, bono ihracı gibi finansal işlemleri aktif olarak yürütmüştür. Ülkemizin en önemli sanayi yatırımlarından biri olan STAR Rafinerisi’nin 23 yerel ve uluslararası finansal kuruluşla imzalamış olduğu, 18 yıl vade ve 3,3 Milyar ABD Doları tutarındaki finansman anlaşmasının tamamlanmasına liderlik etmiştir. Bu kredi anlaşması, hem toplam tutarı hem de vadesi bakımından o tarihe kadar Türkiye’de yapılmış en büyük proje finansmanı işlemi olmuştur. Ayrıca 2014 yılı içerisinde Avrupa’da yapılan en büyük proje finansmanı işlemi olarak kayıtlara geçmiştir. Bülent Aksu, 20 Temmuz 2016 - 17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Turkcell’de CFO olarak görev yapmıştır. Turkcell’in bilanço ve kur riski yönetiminde ülkemizin örnek bir şirketi olmasını sağlayan uluslararası uygulamalarının yanı sıra, yatırımların finansmanına yönelik yenilikçi çözümleri ile Turkcell’e önemli katkılar sunmuştur. İlk defa banka dışı bir kurum tarafından Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirilmesi, finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi işlemlere de imza atarak Turkcell’in yerel ve uluslararası sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmiştir. Aksu, 2016 ve 2018 yıllarında, Fortune Türkiye dergisi tarafından Türkiye’nin en etkili 50 CFO’sundan biri olarak seçilmiştir. 3 Ağustos 2018 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Kasım 2018 - Mart 2019 tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyesi, Mart 2019 - Mart 2020 tarihleri arasında Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019 - Şubat 2021 tarihleri arasında Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 12 Mart 2020 tarihi itibarıyla Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ve 20 Nisan tarihi itibarıyla da Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçilmiştir. Bülent Aksu, ülkemizi 2018 yılında G20’de Şerpa olarak; Ağustos 2018 - Ocak 2021 tarihleri arasında Asya Kalkınma Bankası (ADB) ve Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) nezdinde Guvernör olarak; Dünya Bankası (WB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) nezdinde Guvernör Vekili olarak; İslam Kalkınma Bankası (IsDB) nezdinde İcra Direktörleri Kurulu Üyesi olarak temsil etmiştir. Bülent Aksu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur.Figen Kılıç - Yönetim Kurulu Üyesi 


Figen Kılıç

Yönetim Kurulu Üyesi


1970 yılı Gaziantep doğumlu olan Figen Kılıç, Selçuk Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Proje yönetimi, süreç yönetimi, test mühendisliği eğitimleri almış olan Kılıç, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet Yüksekokulu’nu tamamlamış ve İşletme Yönetimi Yüksekokulu’na devam etmektedir. İş hayatına İhlas Holding bünyesinde teknik tercüman olarak başlayan Kılıç, 1995’te girdiği İstanbul Belediyesi BELBİM A.Ş.’de uzun yıllar ödeme sistemleri alanında AR-GE Mühendisi, Projeler Koordinatörü, AR-GE Yöneticisi olarak görev yaptı. 2010 yılında Çalık Holding bünyesinde E-Kent Ödeme Sistemleri A.Ş.’ye geçerek Türkiye’nin farklı illerine elektronik bilet sistemi kurulum ve işletme projelerinde IT ve Operasyon ekip yöneticiliği yaptı. 2014 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’de görev alan Figen Kılıç, 2015’te Bilgi Teknolojleri ve İletişim Kurumu’na ilk kadın kurul üyesi olarak atandı. 2018 yılında Kurul 2. Başkanı olan Kılıç, 2019 yılında görev süresinin dolmasının akabinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Hizmet Sunumu Genel Müdürü olarak görev aldı. Figen Kılıç halen TÜBİTAK BİLTEG Danışma Kurulu Üyesi görevini de yürütmektedir. Figen Kılıç 29 Ocak 2021 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine tekrar seçilmiştir.


Hüseyin Aydın - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Hüseyin Aydın

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Aydın 1959 yılında Artvin, Borçka’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi’nden 1981 yılında mezun oldu. Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’de Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Aydın, Müfettiş, Daire Başkanı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2003 - 2005 yılları arasında yürüttüğü T. Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerinin ardından Aydın, 2007 yılında ülkenin bugüne kadarki en büyük işlemi olarak Bankanın halka arz edildiği 2005 - 2011 döneminde T. Halk Bankası A.Ş’de Genel Müdür olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2011 - 26 Mart 2021 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Aydın, 2010 yılında başladığı Türkiye Bankalar Birliği Başkanlık görevinden de 26 Mart 2021 tarihi itibarıyla, 2017 yılında başladığı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ise 27 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. 18 Şubat 2015 tarihinden bu yana Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. 8 Mart 2019 tarihinde Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında tekrar Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.Tahsin Yazar - Yönetim Kurulu Üyesi 


Tahsin Yazar

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılı İspir/Erzurum doğumlu,1996 yılı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kariyerine serbest avukatlık ile başladıktan sonra Devres Hukuk Bürosu ve Zorlu Holding A.Ş.'de devam etmiştir. 2010 yılında Çalık Holding A.Ş bünyesine katılan Yazar, Çalık Enerji İşleri Hukuk Direktörlüğü'nün yanı sıra, Çalık YEDAŞ ve ARAS EPAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 12.01.2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Bakan Müşaviri olarak atanmıştır. 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren de Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak atanmıştır. Tahsin Yazar, 6 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı kararı ile Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.Şenol Kazancı - Yönetim Kurulu Üyesi 


Şenol Kazancı

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2007-2011 yılları arasında TVNET Genel Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında Başbakan Başdanışmanlığı, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevlerini yürüten Şenol Kazancı son olarak 2014-2021 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yaptı. Şenol Kazancı 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.Sir Julian Horn-Smit - Yönetim Kurulu Üyesi 


Sir Julian Horn-Smith

Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında Londra’da doğan Sir Julian Horn-Smith, Hons London Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Bath Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamladı ve Bath Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ile ödüllendirildi. 1984-2006 yılları arasında Vodafone Group bünyesinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş olup 2000-2006 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Sir Julian Lloyds Banking Group Yönetim Kurulu ve Risk Komitesi Üyesi, Etisalat Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görev yapmıştır. Halen, eBuilder AB (İsveç) Yönetim Kurulu Başkanı ve Digicel Group’ta Yönetim Kurulu Üyesidir. FTSE Directorships, AlixPartners ve UBS Investment Bank’ta danışman olarak görev almaktadır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.


Afif Demirkıran - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 


Afif Demirkıran

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Siirt’te doğdu. İlk ve orta eğitimini Siirt’te tamamlayan Afif Demirkıran 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere Leeds Üniversitesi’nde Yüksek Mühendislik ve Master eğitimi aldı. Etibank’ta yöneticilik, DPT Müsteşarlığı’nda Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı’nda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Ereğli Demir Çelik A.Ş. ve Sümerbank A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyelikleri, özel sektörde koordinatörlük ve yöneticilik, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2002 yılında siyasete giren Afif Demirkıran, 22. Dönem Batman, 23. ve 24. Dönem Siirt Milletvekilliği yaptı. 22. dönemde KİT Komisyonu Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı. 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 22., 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 24. dönemde ayrıca, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. 2016’dan bu yana AK Parti Dış İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Afif Demirkıran, 6 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine tekrar seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Nail Olpak - Yönetim Kurulu Üyesi 


Nail Olpak 

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Burdur, İbecik’te doğan Nail Olpak, Aydın Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesini bitiren Olpak, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Enerji alanında tamamladı. Halen, NORA Elektrik A.Ş, PAK Yatırım A.Ş. ve OMN A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığını ve bu şirketlerin ortağı olduğu şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir. STK ve Kamuya yararlı çalışmaları çerçevesinde; DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı, TÜRK EXİMBANK Yönetim Kurulu Üyesi, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi, İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, UTESAV Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, TUGEV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İlim Yayma Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İGETEV Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kandilli Kulübü Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da görev yapmaktadır. MÜSİAD Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Heyeti Başkanı, IBF Başkan Vekili, B20 Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi, İTO Meclis Üyesi, İDTM Yönetim Kurulu Üyesi, Huzur Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, ENVERDER Yönetim Kurulu Üyesi, MMG YK ve Yüksek İstişare Heyeti Üyesi, Türk Japon Üniversitesi Kurucu Üyesi, BTM Mütevelli Heyeti Üyesi, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Olpak, 6 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu bağımsız üyesi olarak atanmıştır. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine tekrar seçilmiştir. Ahi Evran Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversiteleri tarafından Uluslararası İlişkiler dalında Fahri Doktora unvanı verilen Olpak, evli ve birisi Mimar diğeri Mekatronik Mühendisi iki erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Hüseyin Arslan - Yönetim Kurulu Üyesi 


Hüseyin Arslan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi


1968 yılında Aydın’da doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Southern Methodist Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde 1994 yılında yüksek lisans ve 1998 yılında doktorasını tamamladı. ERICSSON’da araştırmacı mühendis, ANRITSU şirketinde danışman, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi ve ULAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olan Hüseyin Arslan ulusal ve uluslararası çok sayıda bilimsel ödül sahibi olmuştur. 2013 yılında profesörlük derecesini alan Hüseyin Arslan halen İstanbul Medipol Üniversitesi ve South Florida Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, TÜBİTAK’ta danışmanlık görevlerini yürütmektedir. 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında Turkcell Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.


BENZER İÇERİKLER

Genel Kurul Katılımcı Aydınlatma Metni

Genel Kurul Katılımcıları için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve ilgili kişi haklarının kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Devamı

Yönetim Kurulu Komiteleri

Devamı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

"Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"'na dair bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Bağış Politikası

Genel Kurul tarafından onaylanan Şirketimiz bağış politikası aşağıda yer almaktadır.

Devamı

Ana Sözleşme

Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi ve değişikliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Bilgilendirme Politikası

"Turkcell Bilgilendirme Politikası" Turkcell'in faaliyetlerine ilişkin kamuya zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve eşit bilgi sağlamak amacı ile düzenlenmiştir.

Devamı

Ücret Politikası

Bu doküman, SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerimizin toplam ücret yönetimi ile ilgili politika ve uygulamalarını kapsar.

Devamı

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıda yer almaktadır:

Devamı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Devamı

Genel Kurul Bilgileri

Olağan Genel Kurul davetiye,ajanda, toplantı tutanağı ve kurulda alınan kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı

İlişkili Taraflar

İlişkili Taraf detaylarına ulaşmak için tıklayınız:

Devamı

Etik Kurallarımız

Turkcell Ortak Değerleri ve İş Etiği Kuralları, Turkcell politikaları ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler ve tüm çalışanların uyması talep edilir.

Devamı

Ortaklık Yapısı

Temmuz 2000'den bu yana Borsa İstanbul'da ve NYSE'de işlem görmektedir. NYSE'de işlem gören tek Türk şirketidir.

Devamı