Kurumsal Siteye Git

Hizmet Yönetim Politikamız

​Hizmet Yönetim Politikamız ile bireysel ve kurumsal müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için çalışıyoruz.

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri fonksiyonumuz bünyesinde tüm hizmetlerin etkin sunumu ve yönetimi için bir yönetim sistemi oluşturulur.
 • ICT hizmetleri, politikalar, hedefler ve planlar esasına göre yönetilir. Politikaların, planların, standartların ve sözleşmelerin dokümantasyonunun hazırlanması, kaydı, onayı, korunması, gözden geçirilmesi, güncellemesi ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • ICT hizmet hedeflerinin, başarılmasının öneminin ve sürekli geliştirme gerekliliğinin tüm organizasyona bildirimi için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • Standartlarda belirtilen çıktıların oluşturulması ve saklanması için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • ICT Hizmet Yöneticisi, yeni ve mevcut ICT hizmet ve ürünlerinin geliştirilmesinden, uyarlanmasından, değerlendirilmesinden ve süregelen aktivitelerin yönetiminden sorumludur.
 • ICT Yürütme Kurulu, hizmetlerin sunumunun planlanmasından, uyarlanmasından, izlenmesinden, gözden geçirilmesinden ve iyileştirilmesi ile ilgili kaynakların belirlenmesinden ve edinilmesinden sorumludur.
 • Hizmet anlayışı, müşteri gerekliliklerinin belirlenmesi ve müşteri memnuniyetinin iyileştirilmesi amacının karşılanmasını yansıtır.
 • İş hedeflerinin başarı durumunun izlenmesine yönelik anlaşılabilir ve ölçülebilir göstergeler (metrikler) tanımlamak için prosedürler oluşturulur ve uygulanır. Performans hedefleri, organizasyonun performans değerlendirme sistemi için girdi oluşturmalıdır.
 • Hizmet Yönetimi hedeflerinin başarısına yönelik olarak paydaşlar eğitilir, farkındalıkları ve yetkinlikleri arttırılır.
 • Hizmet Yönetimi ile ilişkili rol ve sorumluluklar açıkça tanımlanır ve yetkinlik gerekliliklerine göre güncellenir. Rol ve sorumlulukların ve aktivitelerin gerektirdiği önem tüm paydaşlara tebliğ edilir.
 • ICT hizmeti, hizmet yönetimi organizasyonu ve süreçleri ile ilişkili risklerin yönetimi için prosedürler oluşturulur ve uygulanır.
 • Hizmetin daha kaliteli ve kesintisiz sunumu için Hizmet Yönetimi Masası tesis edilir ve operasyonel destek grupları oluşturulur. Gerekir ise, gruplar ve süreçler ek yönetim araçlarının (tools) tesisi ile desteklenir.

BENZER İÇERİKLER

Üstün Ses Kalitesi

​​​Üstün ses kalitesi ile müşterilerimizin görüşmelerini gerçekleştirebilmesi için altyapımızda farklı telefon modellerine uygun teknolojinin sunduğu en son teknikleri kullanırız​.

Devamı

İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

​Turkcell, yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile geniş bir coğrafyada iletişim faaliyetlerini sürdürüyor.​​​​

Devamı

Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

Devamı

Logolarımız

Turkcell ​logolarını aşağıda bulabilirsiniz.​

Devamı

Kurumsal Yönetim

Şirket'in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatı altında yönetilir.​

Devamı

İş Sürekliliği Politikası

​Afet veya acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için çalışıyoruz.

Devamı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bu politika, Turkcell’in bilgi güvenliği ihtiyaçlarını yönetmek için üst yönetimin onayı ile oluşturulan bilgi güvenliği yönetim sistemini ve bu sistemin en önemli unsurları olan bilgi güvenliği politikalarının nasıl yapılandırıldığını tarif etmektir.

Devamı

Kalite Politikası

​Süreçlerimizi sürekli iyileştiriyor ve etkin bir kalite yönetim sistemi uyguluyoruz.

Devamı

Yönetim Takımı

​​​Turkcell üst yönetimine ilişkin detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.​

Devamı

Sanal Mobil Şebeke Operatörü

​Sanal Mobil Operatörlük iş modeli mobil iletişim pazarında oyuncuların bir mobil iletişim operatöründen toptan fiyatla hizmet alıp kendi müşterilerine perakende fiyatlarla mobil iletişim hizmetleri satmasına dayanır​

Devamı

Müşteri Memnuniyet Politikası

​​​Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, ve müşteri odaklı bir şekilde çözüyoruz.​

Devamı

Turkcell İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

​Turkcell değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.

Devamı